Cyfieithu Amserol

Gwasanaethau Cyfieithu ar Fyr Dro

Labelu Bwyd yn y Farchnad Ryngwladol

Posted 24/06/11

Marchnad Newydd, Labelu Newydd erthygl gan Stuart Shotton

Yn sgil e-farchnata a gwasanaethau trafnidiaeth gyflym mae'r cyhoedd yn troi ei sylw at ddiwylliannau gwahanol, gan gynnwys eu bwyd; o ganlyniad gwelwn ymddangosiad o farchnadoedd newydd. Mae sefydlu mewn gwlad newydd yn amser cyffrous i unrhyw fusnes, ac yn cynnig y potensial i dyfu, rhagor o ddadleniad a chynnydd mewn elw.  Ond mae gwledydd newydd yn cyflwyno diwylliannau newydd, ac o bosib fframwaith cyfreithiol gwbl wahanol ag effaith ar sut y marchnatir a chyflwynir eich cynnyrch.
Wrth gwrs mae gan nifer o wledydd datblygedig gofynion rheolaidd eu hunain yn seiliedig ar safonon a adnabyddir ar draws y byd, megis Codex Alimentarius ac ISO (Corff Safonau Rhyngwladol), sydd yn hwyluso crin dipyn o gysondeb rhwng gwledydd yr UE a gweddill y byd.

Ond hyd yn oed o fewn yr UE, mae nifer o wahaniaethau, yn enwedig o fewn y diwydiant bwyd.  Er Enghraifft mae'n annhebygol y byddai hufen iâ o du allan i'r DU yn cyrraedd anghenion Prydeinig, ynglŷn â'r lleiafswm o fraster a phrotein a ddylai fod yn bresennol, neu fwydydd sydd yn cynnwys rhai ychwanegion sydd yn dderbyniol yn Sbaen ond yn annerbyniol yn yr Almaen, o ganlyniad i wahaniaethau sydd i weld rhwng dehongliad a chyfieithiad deddfwriaeth yr UE a'i thrawsgyweiriad dilynol i angen cenedlaethol.

Wrth ystyried hyn mae ymuno â marchnadoedd newydd yn gallu teimlo'n "rhy beryglus", er bod sefydliadau megis FoodChain Europe un gallu helpu chi i leihau'r peryg trwy ddefnyddio ei wybodaeth a chysylltiadau i ddarparu cyngor a gwasanaethau economaidd defnyddiol. Ynghyd â BetterLanguages.com, gall ein harbenigwyr yn eu maes darparu adroddiadau cyn-farchnad ar faterion cyfreithiol ac ymarferol sydd yn effeithio ar farchnadoedd newydd yn ogystal â darparu testun a chadarnhad o'ch pecyn cyfreithiol ar gyfer eich labelu, gyda phris ac amser cwblhau gwell na'n cystadleuaeth.

Stuart Shotton

Rheolwr Gwasanaethau Ymgynghoriaeth

FoodChain Europe Cyf.

Rhowch sylw

*