Timely Translations

Fast Turnaround Translation Services

Astudiaethau Achos

Mae asiantaeth gyfieithu betterlanguages.com yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid mawr a mân. Nod yr adran hon o’n gwefan yw cynnig blas ar y math o waith rydym ni’n ei wneud gyda chleientiaid:

  • Unig ddarparwyr cyfieithiadau i mothercare international, ac ar hyn o bryd yn darparu gwasanaethau cyfieithu o’r Saesneg i 9 iaith gan gynnwys Tsieinëeg Symleiddiedig ac Arabeg. Mae’r gwaith cyfieithu’n cynnwys labeli a phecynnau cynhyrchion, taflenni ac arweiniadau i ddefnyddwyr.
  • Cyfieithu labeli a phecynnu atodol i Fanwerthwyr New Look i 6 iaith gan gynnwys Fflemeg a Thwrceg.
  • Cwmni adeiladu GSE: cyfieithu dogfennau iechyd a diogelwch, adroddiadau tirfesur a chyflwyniadau’r cwmni. Mae’r ieithoedd dan sylw yn cynnwys Ffrangeg i Saesneg, Saesneg i Ffrangeg, Norwyeg i Saesneg, Rwmaneg i Saesneg, a Sbaeneg i Saesneg.
  • Avery Dennison: cyfieithu labeli dillad i amrediad eang o ieithoedd, Avery yw un o’n cleientiaid hynaf, yn gwsmeriaid ers y 1990au cynnar. Mae’r ieithoedd a drafodir yma yn cynnwys amrediad llawn o ieithoedd Ewropeaidd, gan gynnwys ieithoedd y Llychlyn, Ffrangeg Canada, Sbaeneg Mecsico, Tsieinëeg Symleiddiedig, Arabeg, Siapaneg a Thai.
  • Gwahanol Gyfreithwyr yn Nottingham ar gyfer cyfieithu dogfennau a chyfieithu ar y pryd. Mae’r gwaith wedi cynnwys cyfieithwyr yn mynychu cyfarfodydd y client a gwrandawiadau llys. Mae gwaith cyfieithu ysgrifenedig wedi cynnwys dogfennau llys sifil a throseddol, a llythyron at gleientiaid.
  • Cleient yn yr Unol Daleithiau Zak Designs: cyfieithu pecynnau cynhyrchion ar gyfer marchnadoedd yr UD ac Ewrop.
  • Cyfieithu gwefan: darllenwch ein hastudiaeth achos am gyfieithu gwefan Gwesty King Charles am enghraifft dda o sut wnaethom ni helpu gwesty yn Swydd Caint i ddenu mwy o ymwelwyr o dramor gyda chynnwys gwefan mewn ieithoedd penodol.