Cyfieithu Amserol

Gwasanaethau Cyfieithu ar Fyr Dro

Tystlythyron

Croeso i’n tudalen tystlythyron – rhestrir rhai o’n cwsmeriaid bodlon isod…

Diolch Mike am ymateb mor fuan, bydd fy nghwsmer i wrth ei fodd, wir!!!

Jodie Cordery | Gweinyddydd GwerthuLabelon Sales Cyf

Yn ddibynadwy iawn, rydych chi bob amser yno i ni, ac rydych chi’n gyflym

Julie Haslam | Paxar UK

Chi yw’r unig asiantaeth gyfieithu rydyn ni’n ei defnyddio, rydych chi mor ddibynadwy

| HK Founders

Diolch am y rhain, maen nhw’n edrych yn fendigedig!! Dwi’n siwr y down ni’n ôl atoch chi y tro nesa bydd angen cyfieithiad arnon ni.

Jodie Cordery | Gweinyddydd GwerthuLabelon Sales Cyf